معرفی خدمات

نحوه ی عملکرد

با استفاده از این سیستم ، پذیرندگان قادر خواهند بود تا به راحتی صفحه ی فروش خودرا با نام دلخواه خودشان ایجاد و ثبت نمایند و پس از تایید پذیرندگان می توانند محصولات خودرا وارد صفحه ی فروش کنند و برای هر یک توضیحات مد نظر خودرا وارد کنند.

کاربر می تواند وارد صفحه ی فروشنده شود و با انتخاب محصول و پرداخت مبلغ مورد نظر ، یک کد از سیستم دریافت کند.

فروشنده با اتصال وب سایت خود به این سیستم می تواند ، فروشگاه خودرا راه اندازی کند.به این عمل به اصطلاح فروش Voucher می گویند.

با توجه به اینکه این سیستم دارای وب سرویس (API) بسیار قدرتمندی می باشد ،فروشنده می تواند کد کاربر را با این سیستم مطابقت دهد و نتیجه ی تراکنش را مشاهده کند.

سایت خرید اصلی {https://voucher-vip.ir/v/plans}
  • خدمات فروشگاهی
  • امنیت پرداخت
  • پشتیبانی 24/7
All Rights Reserved