تعرفه ها

هزینه های کلی استفاده از سیستم
نام سرویس تعرفه
ثبت نام و استفاده از خدمات رایگان
کارمزد هر تراکنش 2 %
تسویه حساب شبا رایگان
تسویه حساب کارت به کارت 500 تا 3,300 تومان
حداقل موجودی جهت تسویه حساب 25,000 تومان